Sunday, February 18, 2024
HomeIslamic BooksQuranQuran Made Easy quran in english

Quran Made Easy quran in english

Quran Made Easy 

Mufti Afzal Hosein Elias

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

​English

Read Online

Title1-Fatihah02-Baqarah03-Al-Imran04-Nisa05-Maaidah06-Inaam07-Aaraaf08-Anfaal09-Taubah 010-Yunus011-Hood012-Yusuf, 013-Raad014-Ibrahim, 015-Hijr016-Nakhl017-Isra018-Kahaf019-Maryam020-Taha021-Ambiya022-Haj, 023-Muminoon024-Noor025-Furqan026-Shuaraa027-Namal028-Qasas029-Ankaboot030-Rum, 031-Luqmaan032-Sajdah, 033-Ahzaab034-Saba 035-Faatir 036-Yaseen037-Saafaat038-Saad039-Zumar040-Mumin041-Fussilat042-Shura043-Zukhruf 044-Dukhaan, 045-Jaathiya046-Ahqaaf047-Muhammad048-Fatah049-Hujuraat050-Qaaf051-Zaariyaat052-Tur053-Najm054-Qamar055-Rahman056-Waaqiah057-Hadeed058-Mujaadalah059-Hashar060-Mumtahina, 061-Saff062-Jumuah063-Munaafiqoon064-Taghaabun065-Talaaq066-Tahreem067-Mulk068-Qalam, 069-Haaqah070-Maarij071-Nooh072-Jinn073-Muzzammil074-Mudassir, 075-Qiyaamah076-Insaan077-Mursalaat078-Nabaa079-Naaziaat080-Abasa081-Takweer082-Infitaar 083-Mutaffifeen084-Inshiqaaq, 085-Burooj, 086-Taariq087-Ala088-Ghaashiya089-Fajr090-Balad091-Shams092-Layl, 093-Zuha094-Inshiraah095-Teen096-Alaq097-Qadr098-Bayyinah099-Zil
zaal
100-Aadiyaat101-Qaariah102-Takasur103-Asr104-Humazah105-Feel106-Quraysh107-Maaoon, 108-Kausar109-Kaafiroon110-Nasr 111-Lahab112-Ikhlaas113-Falaq 114-Naas

Quraan Made Easy Under The Supervision of Mufti Afzal Hoosen Elias ra 1 Quran Made Easy quran in english
Quraan Made Easy Under The Supervision of Mufti Afzal Hoosen Elias ra

Download PDF

000-Title001-Fatihah002-Baqarah003-Al-Imran004-Nisa005-Maaidah006-Inaam007-Aaraaf008-Anfaal009-Taubah010-Yunus011-Hood012-Yusuf013-Raad014-Ibrahim015-Hijr016-Nakhl017-Isra018-Kahaf019-Maryam020-Taha021-Ambiya022-Haj023-Muminoon024-Noor025-Furqan026-Shuaraa027-Namal028-Qasas029-Ankaboot, ,030-Rum031-Luqmaan032-Sajdah033-Ahzaab034-Saba035-Faatir036-Yaseen037-Saafaat038-Saad039-Zumar041-Fussilat042-Shura043-Zukhruf044-Dukhaan045-Jaathiya046-Ahqaaf047-Muhammad048-Fatah049-Hujuraat050-Qaaf051-Zaariyaat052-Tur053-Najm054-Qamar055-Rahman056-Waaqiah057-Hadeed058-Mujaadalah059-Hashar060-Mumtahina061-Saff062-Jumuah063-Munaafiqoon064-Taghaabun065-Talaaq066-Tahreem067-Mulk068-Qalam069-Haaqah070-Maarij071-Nooh072-Jinn073-Muzzammil074-Mudassir075-Qiyaamah076-Insaan077-Mursalaat078-Nabaa079-Naaziaat080-Abasa081-Takweer082-Infitaar083-Mutaffifeen084-Inshiqaaq085-Burooj086-Taariq087-Ala088
-Ghaashiya
089-Fajr090-Balad091-Shams092-Layl093-Zuha094-Inshiraah095-Teen096-Alaq097-Qadr098-Bayyinah099-Zilzaal100-Aadiyaat101-Qaariah102-Takasur103-Asr104-Humazah105-Feel106-Quraysh107-Maaoon108-Kausar109-Kaafiroon110-Nasr111-Lahab112-Ikhlaas113-Falaq, , 114-Naas,

 


quran in english,quran verse,quran karim,quran quotes,quran mp3,quran pdf,quran recitation,quran explorer,quran online,quran

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Latest